Sınav Şartnameleri

 • AMAÇ:

Personel Belgelendirme kapsamımızda, ölçme-değerlendirme ve sonuçların değerlendirilmesi ve karar verme niteliklerini tanımlamaktır.

2.0 UYGULAMA:

 • Sınavlar değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (T) ve performansa dayalı sınav (P) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
 • Mülakat sınavı da bir teorik sınavdır.
 • Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda “başarılı” kabul edilir.
 • Birim birleştirme yapılacaksa diğer yetkili kuruluşlardan alınmış başarılı olduğu ilgili birimleri ifade eden yazılar dosyasında bulunmak zorundadır.
 • Belge almaya hak kazanamayan adaylara talep etmesi durumunda başarılı oldukları birimler ile ilgili POLİMİX personel belgelendirme müdürü tarafından imzalanmış yazı verilir.
 • Sınavın, teorik ya da performansa dayalı bölümünden veya her iki bölümünden de başarısız olan aday bir (1) yıl içerisinde başvurması halinde, başarısız olduğu bölümde yer alan birim, birimlerin bazılarından ya da birimlerin tümünden herhangi bir ücret ödemeden sınava bir kez daha tekrar girebilir. Eğer devlet teşvikinden faydalanıyorsa bu sayı ikidir.
 • Bir yıldan daha fazla ara verilmesi durumunda, adayın tüm birimlerden sınava girmesi gerekmektedir.
 • Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.
 • Birimlerdeki teorik sınav sorularının her biri kendi birimi içinde eşit puana sahiptir.
 • Birimlerdeki performans sınavlarında kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.
 • Mülakat sınavlarında mülakat sınavı kontrol listelerine göre değerlendirme yapılacaktır.
 • Teorik sınavlar çoktan seçmeli 4 seçenekli, boşluk doldurmaca ve doğru yanlış olarak yapılır. İlgili yeterliliğe göre çoktan seçmeli test sorusu dışındaki sorular toplam soru sayısının ¼ ünü geçemez.
 • Teorik sınavlarda adaylardan teorik “Sınav Kitapçık” larında ki sorulara göre cevaplarını kendilerine verilen cevap kâğıtlarının üzerine işaretlemeleri beklenir. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmeli, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
 • Teorik ve performans sınavları, değerlendiriciler tarafından puanlansa da karar verici tarafından kontrol edilecektir.
 • Performans sınavlarında ilgili sınav biriminde varsa kritik olarak belirlenmiş soruları başaramayan aday ilgili birim sınavından başarılı olamaz. Puanlaması göz önünde tutulmayacaktır.
 • Teorik sınavlar için sınav süreleri ilk sefer girecek adaylar için ilgili birimlerinin toplam süreleri kadardır.
 • İlk defa sınava girecek adayların teorik sınavları için tek oturumda sınav yapılacaktır.
 • Karar verici tarafından Sınav Değerlendiricilerin ilgili sınavlara Sınav Değerlendirici Yetkinlik Matrisine göre atandığı kontrol edilecektir.
 • Adayların son iki yıl içinde eğitim faaliyetlerin bulunmuş olan sınav değerlendiricileri adayların sınavlarını gerçekleştiremez. Eğer sınav yapılmışsa iptal edilir. Bu hususta Sınav Görevli Atama Formu Kontrol Karar Verici tarafından kontrol edilecektir.
 • Sınavların oluşturulması, ölçme değerlendirmeye ilişkin tüm şartlar ve adayların başarı şartları aşağıdaki tablolara göre yapılacaktır.

 

 

 AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu
(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Mülakat Sınavı
(T2)

Performansa Dayalı
Sınav(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Mülakat Sınavı
(T2)

Performansa Dayalı
Sınav(P1)

Teorik
 Sınav
(T1)

Mülakat Sınavı
(T2)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Mülakat Sınavı
(T2)

Performansa Dayalı
Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

14

Performans Sınavı Kontrol Listesi

22

-

30

A2

X

X

X

60

60

80

38

Mülakat Sınavı Kontrol Listesi

 

Performans Sınavı Kontrol Listesi

58

40

 290

Toplam

 

52

 

80

320

 

 

                                                                                                                                        
ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu
(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav
(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

70

22

Performans Sınavı Kontrol Listesi

35

30

A2

X

X

60

80

26

Performans Sınavı Kontrol Listesi

40

240

Toplam

48

75

270

 

 

 

 

 

 ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu
(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav
(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

22

Performans Sınavı Kontrol Listesi

33

30

A2

X

X

60

80

31

Performans Sınavı Kontrol Listesi

47

240

Toplam

53

80

270

 

BETONARME DEMİRCİSİ SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu
(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Mülakat Sınavı
(T2)

Performansa Dayalı
Sınav(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Mülakat Sınavı
(T2)

Performansa Dayalı
Sınav(P1)

Teorik
 Sınav
(T1)

Mülakat Sınavı
(T2)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Mülakat Sınavı
(T2)

Performansa Dayalı
Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

15

Performans Sınavı Kontrol Listesi

25

-

30

A2

X

X

X

60

60

80

20

Mülakat Sınavı Kontrol Listesi

Performans Sınavı Kontrol Listesi

30

40

240

Toplam

 

35

 

55

270

BETONCU SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu
(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav
(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

10

Performans Sınavı Kontrol Listesi

15

30

A2

X

X

60

80

45

Performans Sınavı Kontrol Listesi

70

190

Toplam

55

85

220

 

 

 

DUVARCI SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu
(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav
(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

13

Performans Sınavı Kontrol Listesi

20

30

A2

X

X

60

80

48

Performans Sınavı Kontrol Listesi

75

240

Toplam

61

95

270

 

İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2

 

 

Sınav Şekli

Başarım Notu
(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Mülakat Sınavı
(T2)

Performansa Dayalı
Sınav(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Mülakat Sınavı
(T2)

Performansa Dayalı
Sınav(P1)

Teorik
 Sınav
(T1)

Mülakat Sınavı
(T2)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Mülakat Sınavı
(T2)

Performansa Dayalı
Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

-

Performans Sınavı Kontrol Listesi

-

-

30

A2

X

X

X

60

60

80

-

Mülakat Sınavı Kontrol Listesi

 

Performans Sınavı Kontrol Listesi

-

40

90

Toplam

 

 

120

 

İNŞAAT BOYACISI SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu
(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav
(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

25

Performans Sınavı Kontrol Listesi

40

30

A2

X

X

60

80

42

Performans Sınavı Kontrol Listesi

65

240

Toplam

57

105

270

 

 

 

ISI YALITIMCISI SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu
(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav
(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

-

12

Performans Sınavı Kontrol Listesi

20

30

A2

X

X

60

80

10

Performans Sınavı Kontrol Listesi

15

240

Toplam

22

35

270

 

İSKELE KURULUM ELEMANI SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu
(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav
(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

20

Performans Sınavı Kontrol Listesi

35

30

A2

X

X

60

80

47

Performans Sınavı Kontrol Listesi

71

180

Toplam

67

106

210

 

SERAMİK KARO KAPLAMACISI SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu
(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav (T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav
(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

8

Performans Sınavı Kontrol Listesi

12

30

A2

X

X

60

80

67

Performans Sınavı Kontrol Listesi

101

190

Toplam

75

113

220

 

 SIVACI SEVİYE 3

 

Sınav Şekli

Başarım Notu
(100 Üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (DAKİKA)

 

Teorik Sınav
(T1)

Performansa
 Dayalı
Sınav(P1)

Teorik
Sınav
(T1)

Performansa Dayalı Sınav
(P1)

Teorik
Sınav
(T1)

Performansa Dayalı
Sınav(P1)

Teorik Sınav
(T1)

Performansa Dayalı
Sınav(P1)

A1

X

X

60

80

25

Performans Sınavı Kontrol Listesi

38

30

A2

X

X

60

80

55

Performans Sınavı Kontrol Listesi

83

240

Toplam

80

121

270

3. SINAV ERTELEME VEYA İPTAL EDİLME:

 • Sınav öncesi veya sınav esnasında yapılan kontrollerde sınav değerlendirici tarafından sınav alanında görülen herhangi bir eksiklik giderilene kadar sınav ertelenir.
 • Sınav değerlendiricisi veya belgelendirme adayı herhangi bir mücbir sebeple sınav alanına gelemez ya da sınav esnasında ayrılmak durumunda kalır ise ilgili mücbir sebepler ortadan kalkana kadar sınav ertelenir.
 • Sınava girecek belgelendirme adayı herhangi bir sebep belirtmeden sınav alanına gelmez ise sınav iptal edilir
 • Sınavlara ilişkin kurallar talimatında belirtilen sınavın uygulanmasına engel durumlar söz konusu ise erteleme veya iptal gerçekleşir.

4.Revizyon
İlk yayın
R01- sınav süreleri güncellendi
R02- Sınav soru sayıları net rakam olarak belirlendi. Sınav süreleri güncellendi.