PERFORMANS A1 (P1)SINAV KONTROL LİSTESİ

Öğrenme Çıktısı 1: İş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri açıklar.
1.2: İş sağlığı ve iş güvenliği için gerekli KKD’ları açıklar.
1.7: Çalışma sahasını temiz ve düzenli tutar.
Öğrenme Çıktısı 2: İş öncesi hazırlık ve iş programı yapar.
2.1: Kullanacağı araç gereçleri temin eder.
2.2: Kullanacağı el aletlerinin temizliğini ve bakımını yapar.
2.3: Uygulama yapılacak yüzeyi el ve gözle kontrol eder.
2.4: İş yapacağı yerdeki gerekli gördüğü tamirat, tadilat ve temizliği yapar.

PERFORMANS A2 (P2)SINAV KONTROL LİSTESİ

Öğrenme Çıktısı 1: İş öncesi hazırlık yapar.
1.1: Kullanacağı aleti/ekipmanı hazırlar.
1.3: İş yapacağı yerdeki gerekli olan tamirat ve tadilatları yapar.
Öğrenme Çıktısı 2: Uygulama öncesi hazırlıkları yapar.
2.1:Pürüzsüz yüzeylerde uygun astar kullanır veya çentikleme yapar.
2.3:Duvar yüzeyindeki çatlak ve delik bölgelere ön dolgu yapar.
2.4:Farklı malzemelerin birleşim yerlerinde sıva filesini, birleşim yerini ortalayacak şekilde, alçı harcı yapıştırır.
2.5:Temizlediği yüzeye kullanacağı mastara uygun ölçülerde alçı ile alimünyum anoları yapıştırır.
2.7:Ano aralıklarını kullanacağı mastar aralığında duvar yüzeyine yerleştirir.
2.8:Bütün anoların terazisinde, gönyesinde ve doğrultusunda olup olmadığını kontrol eder.
2.9:Hazırladığı alçıyla gerekli yerlere köşe profillerini yapıştırır.
Öğrenme Çıktısı 3: Makina ile alçı sıva yapar.
3.1: Makine alçısını hazırlar.
3.2: Alçı harcını yüzeye uygular.
3.3: Anoların yerini doldurur.
3.4: Çelik mala ile rötuş yapar.
Öğrenme Çıktısı 4: Elle alçı sıva yapar.
4.1: Elle yapılan alçıyı hazırlar.
4.2: Ano aralarını alçıyla doldurur.
4.3: Anoların yerini doldurur.
Öğrenme Çıktısı 5: Perdah alçısı yapar.
5.1: Alçı yapılacak yüzeyi hazırlar.
5.2: Perdah alçısını hazırlar.
5.3: Perdah alçısını yüzeye uygular.
Öğrenme Çıktısı 6: İş sonu kontrollerini yapar.
6.1:Gerektiğinde spot ve ışık yardımı ile yüzey düzgünlüğünün kontrolünü yapar.
6.2:Mastar ile yüzey düzgünlüğünün kontrolünü yapar.
6.3:Dolgu gerektiren bölgelere dolgu yapar.
6.4:Zımpara yardımıyla son düzeltme işlemini yapar.
6.5:Çevre temizliğini yapar.