16UY0253-2 İNŞAAT İŞÇİSİ (SEVİYE 2) REV00

MESLEK TANIMI

İnşaat İşçisi (Seviye 2) iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, iş sonu kontrolleri ile temizlik işlemlerini ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

KAPSAM

İnşaat İşçisi (Seviye 2) Mesleki Yeterlilik Belgesini almak isteyen adaylar, A1 ve A2 zorunlu yeterlilik birimlerinde tanımlanan Performans ve Mülakat (Sözlü Teorik) sınavlarına tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazanabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavların tümünden başarılı olmaları şartı bulunmaktadır. Belgeyi almaya hak kazandıkları tarihten itibaren belge geçerlilik süresi 5 yıldır. Belgelendirilecek aday ilk sınavından başarısız olur ise başvuru tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla 1 yıl içerisinde 2 defa daha ücretsiz sınav hakkına sahiptir. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Birimlerden başarılı olan adaylara birim başarı belgesi verilebilmektedir fakat Birim başarı belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi olarak kullanılamaz.

BELGELENDİRME BAŞVURUSU:

Başvuru için 18 yaşını doldurmuş olma şartı aranmaktadır.
Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar:
• Görme engelli kişiler
• İş yapmasına engel olacak düzeyde fiziksel ve zihinsel engeli olan kişiler
• Yasal mevzuatın izin verdiği yaş sınırının dışında kalan kişiler.
Başvuru için gerekli evraklar:
• Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belge fotokopisi
• Başvuru formu; tam doldurulmuş ve ıslak imzalı
• Belgelendirme Sözleşmesi; ıslak imzalı
• Sınav ücretlerinin ödendiğine dair dekont
Not: Birim birleştirme başvurusu için bu evraklara ek olarak başarılı olunan yeterlilik birimi/ sınavları gösteren evraklar.

MÜLAKAT (SÖZLÜ TEORİK) SINAV:

Teorik sınav: A1 birimine yönelik karşılıklı soru cevap olarak uygulanan mülakat sınavdan oluşmaktadır. Sınav soruları, Mülakat sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm “Bilgiler “ kontrol listesine göre hazırlanmaktadır. Mülakat sınavda en az 10 soru sorulmaktadır ve her biri eşit puan olarak değerlendirilmektedir. Yanlış cevaplardan dolayı herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Mülakat sınavda adayların başarılı olabilmeleri için 60 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.

PERFORMANS (UYGULAMA) SINAVI:

Performans (uygulama) A2 zorunlu biriminden oluşmaktadır. Uygulama sınavı ile ölçülmesi öngörülen “Beceri ve Yetkinlikler ” kontrol listesinde bulunan başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile ölçülmektedir. Adayın performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla A2 biriminden 80 puan ve üzeri alması gerekmektedir.

YENİDEN BELGELENDİRME;

Belge süresinin sona ermesi ile belgelendirilmiş kişinin “Yeniden Belgelendirme” faaliyeti yürütülür. Yeniden Belgelendirme faaliyeti; aşağıdaki yöntemlerden en az birini kullanarak yürütülür.
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 1 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır

BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ;

Polimix tarafından tanımlanmış ve belge sahiplerine bildirilmiş olan gerekliliklerin yerine getirilmemesi halinde belgeler askıya alınır ya da iptal edilir.