12UY0048–3 DUVARCI (SEVİYE 3) REV 01

* Meslek Tanımı

- Duvarcı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, kagir birimler (tuğla, cam tuğla, gazbeton, briket, bims blok, taş vb. malzemeleri) kullanarak binaların iç ve dış cephe bölmelerinin, bahçe duvarı, istinat duvarı, kemer, şömine, lento, hatıl ve bacaların harçlı veya harçsız yapılması, onarılması ve sökülmesine ilişkin işlemleri yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

KAPSAM

- Duvarcı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini almak isteyen adaylar, A1 zorunlu biriminden ve B1,B2,B3 seçmeli yeterlilik birimlerinde tanımlanan Performans ve Teorik sınavlarına tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazanabilmeleri için A1 biriminden ve seçmeli birimlerden en az birinden başarılı olmaları şartı bulunmaktadır. Belgeyi almaya hak kazandıkları tarihten itibaren belge geçerlilik süresi 5 yıldır. Belgelendirilecek aday ilk sınavından başarısız olur ise başvuru tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla 1 yıl içerisinde 2 defa daha ücretsiz sınav hakkına sahiptir. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Birimlerden başarılı olan adaylara birim başarı belgesi verilebilmektedir fakat Birim başarı belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi olarak kullanılamaz.

BELGELENDİRME BAŞVURUSU:

Başvuru için 18 yaşını doldurmuş olma şartı aranmaktadır.
Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar:
• Görme engelli kişiler
• İş yapmasına engel olacak düzeyde fiziksel ve zihinsel engeli olan kişiler
• Yasal mevzuatın izin verdiği yaş sınırının dışında kalan kişiler.
Başvuru için gerekli evraklar:
• Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belge fotokopisi
• Başvuru formu; tam doldurulmuş ve ıslak imzalı
• Belgelendirme Sözleşmesi; ıslak imzalı
• Sınav ücretlerinin ödendiğine dair dekont
Not: Birim birleştirme başvurusu için bu evraklara ek olarak başarılı olunan yeterlilik birimi/ sınavları gösteren evraklar.

TEORİK SINAV:

Teorik sınav: Test olarak uygulanmakta olup dört seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşur. A1 birimine yönelik teorik sınav ve Seçmeli birimlere yönelik teorik sınav olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen “Bilgiler” kontrol listesini kapsayacak şekilde tasarlanmaktadır. Teorik sınavın A1 biriminden en az 10 soru sorulmaktadır ve her biri eşit puan olarak değerlendirilmektedir. A2 biriminden ise en az 10 soru sorulmaktadır ve her biri eşit puan olarak değerlendirilmektedir. Yanlış cevaplardan dolayı herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5 dakika zaman verilir. Sözlü sınavda adayların başarılı olabilmeleri için 60 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.

PERFORMANS (UYGULAMA) SINAVI:

Performans (uygulama) sınavı A1 ve Seçmeli birimlerinden oluşmaktadır. Uygulama sınavı ile ölçülmesi öngörülen “Beceriler ve Yetkinlikler” listesine göre sınav soruları hazırlanmaktadır. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden 80 puan ve üzeri alması gerekir.

YENİDEN BELGELENDİRME;

Belge süresinin sona ermesi ile belgelendirilmiş kişinin “Yeniden Belgelendirme” faaliyeti yürütülür. Yeniden Belgelendirme faaliyeti; aşağıdaki yöntemlerden en az birini kullanarak yürütülür.
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 18 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ;

Polimix tarafından tanımlanmış ve belge sahiplerine bildirilmiş olan gerekliliklerin yerine getirilmemesi halinde belgeler askıya alınır ya da iptal edilir.