Devlet Teşvik

6645 sayılı Kanun ile Mesleki Yeterlilik Belgesi alanlar için devlet teşviki getirilmiştir. Söz konusu teşvik 6645 sayılı Kanun´un 24 üncü maddesinde düzenlenmiştir. 6645 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu´na ek-3 üncü madde eklenerek, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamı, 01/01/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısının fondan karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

· İşsizlik sigortası fonu desteğinden faydalanmak üzere başvuru yapan adayların başarısız oldukları birim ya da bölümlerden sınava girdikleri tarihten itibaren bir yıl içerisinde en az iki (2) defa daha ücretsiz sınav hakları bulunmaktadır. Bu kapsamda, girmiş oldukları sınavlarda başarılı olup MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan adaylardan bir defaya mahsus olmak üzere belge masraf karşılığı alınmaz.

· İşsizlik fonu dışındaki başvurularda MYK tarafından o yıl için belirlenmiş olan belge masraf karşılığı bedeli, Mesleki Yeterlilik Kurumuna iletilmek üzere, başarılı olan adaylardan ayrıca tahsil edilecektir.